Följ oss på LinkedInKontakta ossOptiska NyheterBli kund

Producentansvar

Alla aktörer som på den svenska marknaden tillför produkter som till slut kommer att bli till avfall har ett ansvar att se till att dessa i slutändan hamnar i rätt sopcontainer.

Detta ansvar kallas för ”producentansvar” där syftet är att den part som ger upphov till att en produkt sätts på den svenska marknaden även bär kostnaderna för att samla in, återvinna samt att behandla avfallet när det är uttjänt.

Producentansvaret gäller lite olika beroende på vilken typ av produkt det är man jobbar med.

Produktkategorin som våra produkter går under är kategorin ”Övrig elutrustning” eller ”Professionell elutrustning”.

Detta betyder kort att Pro Optix bär ansvaret för att se till och underlätta för våra kunder att återvinna våra produkter på bästa sätt den dagen då våra produkter har blivit uttjänta.

Pro Optix produkter är av väldigt hög kvalitet och har en lång livslängd, dock när dagen kommer då det är dags att återvinna dem. Därför ser vi gärna att ni skickar tillbaka dem till oss när produkterna skall återvinnas.

Instruktioner för retur av uttjänta produkter:
Skicka ett mail till: Info@prooptix.se

Uppge att ni vill returnera uttjänta produkter samt specificera hur många kg det rör sig om.

Vi kommer då att på bästa miljövänliga sätt se till att de uttjänta produkterna returneras till oss för att senare återvinnas.

Med vänlig hälsning
Teamet på Pro Optix